Αρχική | Σύνδεσμοι | Χάρτης του site | Επικοινωνία | Διαύγεια
 
Hellenic Police
Ελληνική Αστυνομία Τύπος και Μ.Μ.Ε. Οδηγός του Πολίτη Στατιστικά Στοιχεία Θανόντες στο καθήκον Αστυνομικοί Αστυνομική Ακαδημία Κοινωνικές δράσεις Περιοδικό "Αστυνομική Ανασκόπηση" Υλικό Αρχείου

Προκηρύξεις 2017

20-12-2017: Διακήρυξη διενέργειας ηλεκτρονικού διαγωνισμού ανοικτής διαδικασίας για την προμήθεια με αγορά (35) αυτοκινήτων μεταφοράς αστυνομικών σκύλων
20-12-2017: Διακήρυξη διενέργειας ηλεκτρονικού διαγωνισμού ανοικτής διαδικασίας για την προμήθεια με αγορά αστυνομικών σκύλων ανίχνευσης ναρκωτικών ουσιών
15-12-2017: Διακήρυξη διενέργειας ηλεκτρονικού διαγωνισμού προς σύναψη συμφωνίας πλαίσιο για την προμήθεια "ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ"
07-12-2017: Διακήρυξη ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια χημικών αντιδραστήρων - χημικών υλικών
03-12-2017: Προκήρυξη θέσεων για το διορισμό διδακτικού προσωπικού στη Σχολή Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Ελληνικής Αστυνομίας για τη δράση με τίτλο «Σύστημα συλλογής ανάλυσης και διαχείρισης πληροφοριών οικονομικού εγκλήματος»
15-11-2017: Περίληψη Διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου " Ανακατασκευή των χώρων υγιεινής στο κτίριο της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ζακύνθου"
13-11-2017: Περίληψη Διακήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Εργασίες διαμόρφωσης χώρων στον 4ο όροφο του κτιρίου στέγασης του Α.Ε.Α. για το Κέντρο Μοναδικού Σημείου Επαφής (SPOC)»
09-11-2017: Διακήρηξη για τη διενέργεια ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια "Σύσταση & λειτουργία Κέντρου Επιχειρήσεων - Προμήθεια εξειδικευμένου λογισμικού διασύνδεσης βάσεων δεδομένων & ανάλυσης πληροφοριών που αφορούν το οργανωμένο έγκλημα...
08-11-2017: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Τεχνική Βοήθεια του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας για τον Τομέα Σύνορα και Θεωρήσεις - Προμήθεια αναλώσιμων για εκτυπωτές και πολυμηχανήματα
07-11-2017: Διακήρυξη για την ανάδειξη αναδόχου του έργου "Εργασίες για την επισκευή - αναβάθμιση ηλεκτρολογικής εγκατάστασης χώρων στέγασης Υπηρεσιών Α.Ε.Α. στο κτίριο της πρώην Σχολής Αξιωματικών
03-11-2017: Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας για την σύναψη ηλεκτρονικής δημόσιας σύμβασης έργου για επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου προσθήκης κατ’ επέκταση διώροφου προκατασκευασμένου κτιρίου (ΠΡΟ ΚΑΤ) στη Διεύθυνση Αστυνομίας Ορεστιάδα
02-11-2017: Διακήρυξη για τη διενέργεια ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, για την προμήθεια λογισμικού-εφαρμογών (software), εξοπλισμού πληροφορικής (hardware), υπηρεσιών ψηφιοποίησης αρχείου και συντήρησης
01-11-2017: Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου κατασκευής έργου για την ανακατασκευή κτιρίου, για τη στέγαση του Αστυνομικού Τμήματος Πλατανιά Χανίων
01-11-2017: Διακήρυξη διενέργειας ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια αλεξίσφαριων γιλέκων για τις ανάγκες της Ελληνικής Αστυνομίας για τα έτη 2018, 2019 και 2020
01-11-2017: Ηλεκτρονικός διαγωνισμός ανοικτής διαδικασίας προμηθείας εργαστηριακού και λοιπού εξοπλισμού, φωτογραφικών μηχανών και λοιπού εξοπλισμού λήψης φωτογραφίας και video
27-10-2017: Διακήρυξη για την Β' επαναληπτική Δημοπρασία, μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του Αστυνομικού Τμήματος, του Τμήματος Τουριστικής Αστυνομίας & του Γραφείου Ελέγχου Διαβατηρίων Αίγινας της Διεύθυνσης Αστυνομίας Πειραιά
23-10-2017: Διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια μηχανογραφικού και λοιπού εξοπλισμού, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), ανά ομάδα
20-10-2017: Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου εκπόνησης μελέτης "Μετεγκατάσταση του Εθνικού Συντονιστικού Κέντρου Ελέγχου Συνόρων, Μετανάστευσης και Ασύλου επί της Λ.Μεσογείων 136 -Αθήνα
14-10-2017: Διακήρυξη για την Α' Επαναληπτική Μειοδοτική Δημοπρασία για τη μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση της Υποδιεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων Βορείου Ελλάδος
02-10-2017:Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σχετικά με τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια μηχανογραφικού και λοιπού εξοπλισμού
27-09-2017: Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου "Επισκευή συντήρηση κτιρίων στέγασης Α.Τ. Καλλικράτειας – Α.Τ. Αρναίας - Α.Τ. Μουδανιών – Τ.Τ. Μουδανιών – Τ.Δ.Μ. Χαλκιδικής της Δ.Α. Χαλκιδικής"
22-09-2017: Διακήρυξη για την παροχή υπηρεσιών κοπής - ραφής στολών Δοκίμων Υπαστυνόμων και Δοκίμων Αστυφυλάκων
20-09-2017: Διακήρυξη ηλεκτρονικού διαγωνισμού ανοικτής διαδικασίας για την προμήθεια με αγορά, σύστηματος συλλογής, ανάλυσης και διαχείρισης πληροφοριών Οικονομικού Εγκλήματος -Προμήθεια λογισμικού εφαρμογών και Υλικοτεχνικού εξοπλισμού
12-09-2017:Προκήρυξη θέσεων για τον διορισμό διδακτικού προσωπικού στη Σχολή Αστυφυλάκων της Ελληνικής Αστυνομίας-Τμήμα Δοκίμων Αστυφυλάκων Ρεθύμνου για το εκπαιδευτικό έτος 2017-2018
07-09-2017:Προκήρυξη θέσεων για τον διορισμό διδακτικού προσωπικού στη Σχολή Αστυφυλάκων της Ελληνικής Αστυνομίας-Τμήμα Δοκίμων Αστυφυλάκων Κομοτηνής για το εκπαιδευτικό έτος 2017-2018
07-09-2017:Προκήρυξη θέσεων για τον διορισμό διδακτικού προσωπικού στη Σχολή Αστυφυλάκων της Ελληνικής Αστυνομίας-Τμήμα Δοκίμων Αστυφυλάκων Διδυμοτείχου για το εκπαιδευτικό έτος 2017-2018
31-08-2017: Ηλεκτρονικός διαγωνισμός ανοικτής διαδικασίας για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης του υποέργου 8 Police On Line " Απομακρυσμένη Πρόσβαση Χρηστών Ελληνικής Αστυνομίας"
24-08-2017: Ηλεκτρονικός διαγωνισμός ανοικτής διαδικασίας για την προμήθεια βελτίωσης οχήματος με κατάλληλο εξοπλισμό για χειρισμό υποθέσεων οικονομικού εγκλήματος
23-08-2017: Καθορισμός αρθιμού εισαγομένων - Συμπλήρωση προκήρυξης διαγωνισμού για την εισαγωγή αστυνομικών στη Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας, κατά το ακαδημαϊκό έτος 2017 - 2018
21-08-2017: Πρόγραμμα προκαταρκτικών εξετάσεων ιδιωτών υποψηφίων της κατηγορίας «Τέκνα Ελλήνων του εξωτερικού» για τις Αστυνομικές Σχολές
18-08-2017: Ανακοίνωση για την πρόσληψη 16 ατόμων, διαφόρων ειδικοτήτων, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών, για τις ανάγκες λειτουργίας της Σχολής Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας κατά το εκπαιδευτικό έτος 2017-2018
13-07-2017: Διακήρυξη Α' επαναληπτικής δημοπρασίας, μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του Αστυνομικού Τμήματος, Τμήματος Τουριστικής Αστυνομίας & Γραφείου Ελέγχου Διαβατηρίων Αίγινας της Διεύθυνσης Αστυνομίας Πειραιά
07-07-2017: Διακήρυξη διαγωνισμού, για την προμήθεια με αγορά ειδών πληροφορικής, λογισμικών, εκτυπωτών, σαρωτών, αναλώσιμων και λοιπών ειδών πληροφορικής.
07-07-2017:Διακήρυξη για τη στέγαση της ενισχυτικής δύναμης της Γ.Α.Δ.Θ., κατα τη λειτουργία της 82ης Δ.Ε.Θ.
05-07-2017: Διακήρυξη για την προμήθεια υλικών εξάρτυσης
24-06-2017: Επαναληπτική Διακήρυξη για τη στέγαση της ενισχυτικής αστυνομικής δύναμης τηςΓενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης, κατά τη διάρκεια της 82ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης
22-06-2017: Πρόγραμμα προκαταρκτικών εξετάσεων ιδιωτών υποψηφίων διαγωνισμού 2017 για τις Αστυνομικές Σχολές
19-06-2017: Φιλοξενία παιδιών του προσωπικού της ΕΛ.ΑΣ. της Bόρειας Ελλάδας σις Κατασκηνώσεις Νέας Περάμου του Δήμου Παγγαίου Καβάλας
19-06-2017: Φιλοξενία παιδιών του προσωπικού της ΕΛ.ΑΣ. της Κρήτης στην παιδική εξοχή Κόκκινο Χάνι, Δήμου Χερσονήσου Ηρακλείου Κρήτης
18-06-2017: Διακήρυξη αρχικής μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του Αστυνομικού Τμήματος, του Τμήματος Τουριστικής Αστυνομίας & του Γραφείου Ελέγχου Διαβατηρίων Αίγινας της Διεύθυνσης Αστυνομίας Πειραιά
16-06-2017: Διακήρυξη Μειοδοτικής Δημοπρασίας για την μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση της Υποδιεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων Βορείου Ελλάδος
16-06-2017: Διακήρυξη διενέργειας ηλεκτρονικού διαγωνισμού για τη σύναψη σύμβασης για την προμήθεια με αγορά "θήκες - εντύπων" (δίφυλλα πλαστικής ύλης δελτίων ταυτότητας)
09-06-2017: Διακήρυξη για τη διενέργεια ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια με αγορά δύο συστημάτων επιθεώρησης-σάρωσης θέματος με ακτίνες X-RAY
07-06-2017: Διακήρυξη για τη στέγαση της ενισχυτικής αστυνομικής δύναμης κατά τη διάρκεια της 82ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης
29-05-2017: Προκήρυξη Εξετάσεων για την προαγωγή Αστυφυλάκων, Υπαρχιφυλάκων και Αρχιφυλάκων που κατέχουν οργανική θέση Αστυφύλακα, στο βαθμό του Αρχιφύλακα Γενικών Καθηκόντων, για κάλυψη υφισταμένων κενών οργανικών θέσεων, έτους 2017
30-05-2017: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κατάρτιση καταλόγων ενδιαφερομένων ανά κατηγορίες έργων, μελετών, παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, έτους 2017
29-05-2017: Προκήρυξη διαγωνισμού για την εισαγωγή ιδιωτών σπουδαστών στις Σχολές Αξιωματικών και Αστυφυλάκων της Ελληνικής Αστυνομίας
26-05-2017: Απόφαση παράτασης της προθεσμίας παραλαβής προσφορών του διαγωνισμού της υπ’ αριθ. 02 / 2017 διακήρυξης του Α.Ε.Α. που αφορά στην προμήθεια οχημάτων ειδικού τύπου
24-05-2017: Διακήρυξη για την διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου προμήθειας επιτραπέζιων ημερολογίων (τύπου βιβλίου) Ελληνικής Αστυνομίας έτους 2018
24-05-2017: Διακήρυξη για την διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου προμήθειας ημερολογίων - ατζεντών Ελληνικής Αστυνομίας έτους 2018
19-05-2017: Λειτουργία 21ης εκπαιδευτικής σειράς (2017-2018) της Σχολής Εθνικής Ασφάλειας - Καθορισμός του αριθμού εισαγομένων
11-04-2017: Διακήρυξη μειοδοτικής δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτου κατάλληλου για τη στέγαση του Αστυνομικού Τμήματος Ερμιονίδας (πρώην Αστυνομικό Τμήμα Κρανιδίου)
07-04-2017: Διακήρυξη διενέργειας ηλεκτρονικού διαγωνισμού ανοιχτής διαδικασίας για την προμήθεια με αγορά οχημάτων ειδικού τύπου
07-04-2017: Διακήρυξη διενέργειας ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την αναβάθμιση των υφιστάμενων πληροφοριακών συστημάτων της Ελληνικής Αστυνομίας για τη διαδικασία καταγραφής υπηκόων Τρίτων Χωρών
07-04-2017: Διακήρυξη διενέργειας επαναληπτικού ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, για την προμήθεια με αγορά συστήματος ανταλλαγής δεδομένων – προσυνοριακής εικόνας ανάμεσα στο Ε.Σ.Κ.Ε.Σ.Μ.Α. και το αντίστοιχο κέντρο της Βουλγαρίας
03-04-2017: Διακήρυξη 2ης επαναληπτικής μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης οικήματος για τη στέγαση του Αστυνομικού Τμήματος Άργους, του Τμήματος Ασφαλείας Άργους και του Τμήματος Τροχαίας Άργους
29-03-2017: Διενέργεια συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού που αφορά την προμήθεια ανταλλακτικών ήδη υπάρχοντος μηχανογραφικού εξοπλισμού
27-03-2017: Προκήρυξη θέσεων για το διορισμό διδακτικού προσωπικού στη Σχολή Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Ελληνικής Αστυνομίας για το εκπαιδευτικό έτος 2017-2018
24-03-2017: Διακήρυξη διενέργειας ηλεκτρονικού διαγωνισμού για τη σύναψη σύμβασης για την προμήθεια είκοσι πέντε κινητών συσκευών ανίχνευσης καρδιακών παλμών
24-03-2017: Διακήρυξη διενέργειας ηλεκτρονικού διαγωνισμού για τη σύναψη σύμβασης για την προμήθεια με αγορά συσκευών ανάγνωσης ταξιδιωτικών εγγράφων πλήρους σελίδας
24-03-2017: Διακήρυξη διενέργειας ηλεκτρονικού διαγωνισμού για προμήθεια ελαστικών επισώτρων οχημάτων, μοτοσυκλετών, λεωφορείων, φορτηγών και ειδικών οχημάτων ΕΛ.ΑΣ. για τα έτη 2017, 2018 και 2019
20-03-2017: Προκήρυξη διαγωνισμού για την εισαγωγή αστυνομικών στη Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας, κατά το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018, με το σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων Γενικού Λυκείου του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
17-03-2017: Διακήρυκξη ηλεκτρονικού διαγωνισμού ανοικτής διαδικασίας για την προμήθεια με αγορά πληροφοριακού εξοπλισμού
17-03-2017: Διακήρυξη ηλεκτρονικού διαγωνισμού για τη σύναψη σύμβασης για την προμήθεια "Επτά (7) Συστημάτων Καμερών (CCTV)"
17-03-2017: Διακήρυξη ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, για την προμήθεια με αγορά (35) αστυνομικών σκύλων ανίχνευσης ναρκωτικών ουσιών και (35) αυτοκινήτων μεταφοράς αστυνομικών σκύλων
10-03-2017: Μετάθεση της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού της υπ’ αριθ. 26 / 2016 διακήρυξης για την προμήθεια οχημάτων, με τη συγχρηματοδότηση των πόρων του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας - Τομέας Σύνορα & Θεωρήσεις
08-03-2017: Πρόσκληση ενδιαφέροντος για ψηφιοποίηση, τεκμηρίωση, ηλεκτρονική αρχειοθέτηση και διαδικτυακή προβολή όλων των περιοδικών των τριών σωμάτων (Χωροφυλακής, Αστυνομίας Πόλεων και Ελληνικής Αστυνομίας από το 1952 έως και το 2015
07-03-2017: Προκήρυξη θέσεων για το διορισμό διδακτικού προσωπικού στη Σχολή Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Ελληνικής Αστυνομίας για σεμινάρια Αγγλικής και Τουρκικής γλώσσας
03-03-2017: Προκήρυξη θέσεων για διορισμό καθηγητών στη Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας για το εκπαιδευτικό έτος 2017-2018
24-02-2017: Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την σύναψη σύμβασης με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών ναύλωσης αεροσκαφών (Charter Flights), για την πραγματοποίηση αναγκαστικών επιστροφών παράτυπων υπηκόων Τρίτων Χωρών
18-02-2017: Διακήρυξη για την προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης για την κάλυψη ανελαστικών αναγκών κίνησης του μηχανοκίνητου στόλου Υπηρεσιών της Δ.Α. Ηρακλείου, για τους μήνες Μάρτιο έως και Ιούνιο 2017
17-02-2017: Ηλεκτρονικός διαγωνισμός ανοικτής διαδικασίας για τη προμήθεια αμόλυβδης βενζίνης, πετρελαίου κίνησης, πετρελαίου θέρμανσης, ελαιολιπαντικών και πρόσθετων
17-02-2017:Διενέργεια ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια με αγορά συστήματος ενίσχυσης δυνατοτήτων συλλογής και ανάλυσης πληροφοριών για την αντιμετώπιση όλων των μορφών σοβαρού και οργανωμένου εγκλήματος
15-02-2017: Α' επαναληπτική μειοδοτική δημοπρασία μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του Αστυνομικού Τμήματος Άργους, του Τμήματος Ασφαλείας Άργους και του Τμήματος Τροχαίας Άργους
13-02-2017: Προκήρυξη Κατατακτήριων εξετάσεων για την εισαγωγή, καθ' υπέρβαση, μέχρι δέκα (10) αστυνομικών γενικών καθηκόντων, οι οποίοι είναι κάτοχοι πτυχίων ΑΕΙ και ΤΕΙ, στη Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας, κατά το εκπαιδευτικό έτος 2017-2018
10-02-2017: Διακήρυξη διενέργειας ηλεκτρονικού διαγωνισμού ανοικτής διαδικασίας για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας στις εγκαταστάσεις των Προαναχωρησιακών Κέντρων Κράτησης Αλλοδαπών
10-02-2017: Διακήρυξη διενέργειας ηλεκτρονικού διαγωνισμού ανοικτής διαδικασίας για αγορά Λεωφορείων
09-02-2017: Ανακοίνωση για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου για την ενίσχυση των Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας που έχουν στην αρμοδιότητά τους την υλοποίηση διαδικασιών που σχετίζονται με την αναγκαστική επιστροφή υπηκόων τρίτων χωρών
03-02-2017: Διακήρυξη για την προμήθεια οχημάτων, με τη συγχρηματοδότηση των πόρων του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας - Τομέας Σύνορα & Θεωρήσεις
01-02-2017:Συνοπτικός Μειοδοτικός Διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας για την κάλυψη ανελαστικών αναγκών καθαριότητας των κτιριακώνεγκαταστάσεων Υπηρεσιών της Δ.Α.Ηρακλέιου, Τ.Α.Ε. Ηρακλείου & Μεσσαράς και Ο.Ε.Α.Κρήτης.
01-02-2017: Διενέργεια συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια γραφικής ύλης, εκτυπωτικού χαρτιού τύπου Α4 και αναλωσίμων ανταλλακτικών φωτοαντιγραφικών πολυμηχανημάτων, fax
01-02-2017: Διενέργεια συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ανταλλακτικών ήδη υπάρχοντος μηχανογραφικού εξοπλισμού (εκτυπωτών, FAX, φωτοαντιγραφικών πολυμηχανημάτων)
31-01-2017: Λειτουργία των Παιδικών Εξοχών της Ελληνικής Αστυνομίας στον Άγιο Ανδρέα – Νέας Μάκρης του Δήμου Μαραθώνος Αττικής, κατά τη θερινή περίοδο έτους 2017, για φιλοξενία οικογενειών (Παιδική κατασκήνωση με τη συνοδεία γονέων)
27-01-2017: Διακήρυξη διενέγειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για παροχή υπηρεσιών μη προγραμματισμένων αεροπορικών μεταφορών με εμπορικές πτήσεις(εισιτήρια), με ή άνευ αστυνομικής συνοδείας για την πραγματοποίηση αναγκαστικών επιστροφών
26-01-2017:Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού προμήθειας υγρών καυσίμων κίνησης για την καύψη ανελαστικών αναγκών κίνησης του μηχανοκίνητου στόλου των Α.Τ. Αρκαλοχωρίου Ηρακλείου-Α.Τ. Βιάννου Ηρακλείου-Α.Τ. Καστελλίου Ηρακλείου-Α.Τ.Μοιρών Ηρακλείου...
26-01-2017: Προκήρυξη Εξετάσεων για την εισαγωγή ανθυπαστυνόμων γενικών καθηκόντων στο Τμήμα Επαγγελματικής Μετεκπαίδευσης Ανθυπαστυνόμων (Τ.Ε.Μ.Α.) της Σχολής Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Ελληνικής Αστυνομίας, κατά την εκπαιδευτική περίοδο 2017 - 2018
20-01-2017: Λειτουργία Παιδικών Εξοχών της Ελληνικής Αστυνομίας στον Άγιο Ανδρέα Αττικής, κατά τη θερινή περίοδο έτους 2017, για φιλοξενία παιδιών του προσωπικού του Σώματος
20-01-2017:Προκήρυξη ηλεκτρονικού διαγωνισμού ανοικτής διαδικασίας για την προμήθεια και συντήρηση τριών (3) κινητών μονάδων σάρωσης οχημάτων για τον εντοπισμό τυχόν παράνομων μεταναστών
13-01-2017: Διακήρυξη διενέργειας ηλεκτρονικού διαγωνισμού για προμήθεια με αγορά της δράσης " Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης & Εφαρμογής Πολιτικών Ασφαλείας με σκοπό την Προστασία από τη διαρροή διαβαθμισμένων Πληροφοριών (Data Loss Prevention)"