Αρχική | Σύνδεσμοι | Χάρτης του site | Επικοινωνία | Διαύγεια
 
Ελληνική Αστυνομία Τύπος και Μ.Μ.Ε. Οδηγός του Πολίτη Στατιστικά Στοιχεία Πεσόντες στο καθήκον Αστυνομικοί Αστυνομική Ακαδημία Κοινωνικές δράσεις Περιοδικό "Αστυνομική Ανασκόπηση" Υλικό Αρχείου

11-07-2018: Με επιτυχία ολοκληρώθηκε επιμορφωτικό πρόγραμμα στελεχών της Ελληνικής Αστυνομίας σε θέματα ανάπτυξης διοικητικών ικανοτήτων Μεγέθυνση κειμένου Σμίκρυνση κειμένου Εκτύπωση Ηλεκτρονική Διεύθυνση

ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Αθήνα, 11 Ιουλίου 2018 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε επιμορφωτικό πρόγραμμα στελεχών της Ελληνικής Αστυνομίας σε θέματα ανάπτυξης διοικητικών ικανοτήτων

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία την Παρασκευή, 6 Ιουλίου 2018, επιμορφωτικό πρόγραμμα στελεχών της Ελληνικής Αστυνομίας με θέμα «Ανάπτυξη Διοικητικών Ικανοτήτων: Διαχείριση έργου και κατάρτιση επιχειρησιακών σχεδίων», στις εγκαταστάσεις του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.).

Στην εκπαίδευση συμμετείχαν 48 στελέχη της Ελληνικής Αστυνομίας από διάφορες Υπηρεσίες του Σώματος. Στόχος του προγράμματος ήταν η προετοιμασία των συμμετεχόντων και η παροχή της απαραίτητης γνώσης και κατάρτισης για την καλύτερη ανταπόκριση σε ζητήματα τα οποία αντιμετωπίζουν κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους.

Οι θεματικές ενότητες που αναπτύχθηκαν αφορούσαν:

  • Εισαγωγή στη διαχείριση του έργου στο δημόσιο τομέα.
  • Ανάπτυξη διοικητικών ικανοτήτων: Διαχείριση έργου και κατάρτιση επιχειρησιακών σχεδίων.
  • Στρατηγική Διοίκηση Δημόσιων Οργανισμών.
  • Η έννοια του Επιχειρησιακού Σχεδιασμού.
  • Νομοθετικό πλαίσιο της Στρατηγικής Διοίκησης στην Ελληνική Δημόσια Διοίκηση.
  • Σχεδιασμός και ανάπτυξη επιχειρησιακού σχεδίου – λήψη αποφάσεων και συγκριτική επιλογή δράσεων επιχειρησιακού σχεδίου.
  • Συντονισμός δράσεων εφαρμογής, παρακολούθηση και αξιολόγηση.

Σημειώνεται ότι το σεμινάριο πραγματοποιήθηκε υπό την επιμέλεια του Ινστιτούτου Επιμόρφωσης (ΙΝ.ΕΠ.) του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης.