Αρχική | Σύνδεσμοι | Χάρτης του site | Επικοινωνία | Διαύγεια
 
Ελληνική Αστυνομία Τύπος και Μ.Μ.Ε. Οδηγός του Πολίτη Στατιστικά Στοιχεία Πεσόντες στο καθήκον Αστυνομικοί Αστυνομική Ακαδημία Κοινωνικές δράσεις Περιοδικό "Αστυνομική Ανασκόπηση" Υλικό Αρχείου

Τι έγγραφα που αφορούν τους αλλοδαπούς εκδίδει η Ελληνική Αστυνομία; Μεγέθυνση κειμένου Σμίκρυνση κειμένου Εκτύπωση Ηλεκτρονική Διεύθυνση
  • Έγγραφα που αφορούν πολίτες κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Χωρών Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χάρτη και Ελβετικής Συνομοσπονδίας, σύμφωνα με το Π.Δ.106/2007.
  • Ειδικό δελτίο αιτούντος άσυλο αλλοδαπού, που κατέθεσε αίτηση διεθνούς προστασίας στις αρμόδιες Αστυνομικές Αρχές, έως την 07-06-2013, το οποίο ισχύει για έξι (6) μήνες και ανανεώνεται μέχρι περαίωσης της εξέτασης του αιτήματος ασύλου (“Ροζ Κάρτα”).
  • Άδεια παραμονής (λευκή κάρτα) και ειδικό δελτίο ταυτότητας αλλοδαπού φυγάδα (κίτρινη κάρτα), σε αναγνωρισμένους πρόσφυγες, πενταετούς ή τριετούς διάρκειας, βάσει των Π.Δ.96/2008 και Π.Δ.141/2013, αντίστοιχα, ως ισχύουν.
  • Άδεια παραμονής μελών οικογένειας αλλοδαπού υπηκόου τρίτης χώρας, δικαιούχου διεθνούς προστασίας, βάσει των Π.Δ.96/2008 και Π.Δ.141/2013, αντίστοιχα, ως ισχύουν, σε περιπτώσεις οικογενειακής συνένωσης και οικογενειακής επανένωσης.
  • Άδεια παραμονής για ανθρωπιστικούς λόγους, διάρκειας έως δύο έτη, βάσει του άρθρου 22 του Ν.4375/2016, ως τροποποιήθηκε με την παρ.2 του άρθρου 96 του Ν.4485/2017.
  • Ταξιδιωτικό έγγραφο (Τ.D.V.) για δικαιούχους και αιτούντες διεθνούς προστασίας, βάσει του άρθρου 25 του Π.Δ.141/2013, ως ισχύει, των οποίων η αίτηση διεθνούς προστασίας υποβλήθηκε έως την 06-07-2013.
  • Ταξιδιωτικό έγγραφο (Τ.D.V.) για ανιθαγενείς, σύμφωνα με την παράγραφο 32 του άρθρου 80 του Ν. 4375/2016, όπως προστέθηκε με άρθρο 18 παράγραφος 8 του Ν.4587/2018.