Αρχική | Σύνδεσμοι | Χάρτης του site | Επικοινωνία | Διαύγεια
 
Ελληνική Αστυνομία Τύπος και Μ.Μ.Ε. Οδηγός του Πολίτη Στατιστικά Στοιχεία Πεσόντες στο καθήκον Αστυνομικοί Αστυνομική Ακαδημία Κοινωνικές δράσεις Περιοδικό "Αστυνομική Ανασκόπηση" Υλικό Αρχείου

Ποιες οι αρμοδιότητες της Ελληνικής Αστυνομίας σε θέματα αλλοδαπών; Μεγέθυνση κειμένου Σμίκρυνση κειμένου Εκτύπωση Ηλεκτρονική Διεύθυνση
  • Η τακτοποίηση πολιτών κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Χωρών Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χάρτη και Ελβετικής Συνομοσπονδίας.
  • Η παροχή στοιχείων για θέματα ιθαγένειας στο Υπουργείο Εσωτερικών.
  • Η εξέταση και διεκπεραίωση των εκκρεμοτήτων παροχής διεθνούς προστασίας σε υπηκόους τρίτων χωρών, οι οποίοι υπέβαλλαν σχετικές αιτήσεις έως και 06-06-2013.
  • Η εξέταση αιτημάτων οικογενειακής συνένωσης και οικογενειακής επανένωσης δικαιούχων διεθνούς προστασίας, στους οποίους χορηγήθηκε καθεστώς από τις αρχές του Π.Δ.114/2010.
  • Η χορήγηση εγγράφων που αφορούν σε εκκρεμείς περιπτώσεις δικαιούχων και αιτούντων διεθνούς προστασίας και δικαιούχους ανθρωπιστικού καθεστώτος του άρθρου 22 του Ν.4375/2016, ως τροποποιήθηκε με την παρ.2 του άρθρου 96 του Ν.4485/2017.