Αρχική | Σύνδεσμοι | Χάρτης του site | Επικοινωνία | Διαύγεια
 
Hellenic Police
Ελληνική Αστυνομία Τύπος και Μ.Μ.Ε. Οδηγός του Πολίτη Στατιστικά Στοιχεία Θανόντες στο καθήκον Αστυνομικοί Αστυνομική Ακαδημία Κοινωνικές δράσεις Περιοδικό "Αστυνομική Ανασκόπηση" Υλικό Αρχείου


CC-DRIVER: Κατανόηση των μηχανισμών εξάπλωσης της εγκληματικότητας στον Κυβερνοχώρο, ανάπτυξη μεθόδων πρόληψης, διερεύνησης και μετριασμού της διαδικτυακής παραβατικότητας Μεγέθυνση κειμένου Σμίκρυνση κειμένου Εκτύπωση Ηλεκτρονική Διεύθυνση

Το ερευνητικό πρόγραμμα CC-DRIVER, το οποίο αξιολογείται και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο του προγράμματος « Horizon 2020» θα χρησιμοποιήσει μια διεπιστημονική προσέγγιση από τους τομείς της ψυχολογίας, της εγκληματολογίας, της ανθρωπολογίας, της νευροβιολογίας και της κυβερνοψυχολογίας για τη διερεύνηση, τον εντοπισμό, την κατανόηση και την επεξήγηση των μηχανισμών ανάπτυξης νέων μορφών εγκληματικότητας. Συγκεκριμένα, θα επικεντρωθεί σε ανθρώπινους παράγοντες που καθορίζουν εγκληματικές συμπεριφορές, όπως η εγκληματικότητα των ανηλίκων στον κυβερνοχώρο και οι ηλεκτρονικές επιθέσεις (Hacking) από εφήβους. Η επιστημονική διερεύνηση των μηχανισμών ανάπτυξης τουεγκλήματος στον κυβερνοχώρο, ο αντίκτυπος της απουσίας αναστολώνκαθώς και η επίδραση των διαδικασιών λήψης αποφάσεων στους νέους θα συνεισφέρει στην ανάπτυξη τεκμηριωμένων στρατηγικών παρέμβασης, μετριασμού και αποτροπής. Τα μέτρα θα στοχεύουν στην εκπαίδευση σχετικά με την εγκληματικότητα και στην αποτροπή των νέων από το έγκλημα.

Ειδικότερα, το έργο θα επικεντρωθεί στη:

  • Διερεύνηση, εντοπισμό και εξήγηση των μηχανισμών ανάπτυξης νέων μορφών κυβερνοεγκλημάτων, εστιάζοντας στην κατανόηση των ανθρώπινων παραγόντων που καθορίζουν τις εγκληματικές συμπεριφορές, την απουσία αναστολών πίσω από το πληκτρολόγιο και τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων από τη νεολαία.
  • Δημιουργία διαδικτυακού ερωτηματολογίου που θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι νέοι και οι οργανισμοί για να αξιολογήσουν την τρωτότητά τους στο έγκλημα στον κυβερνοχώρο: Θα δημιουργηθεί ένα διαδικτυακό εργαλείο αξιολόγησης/ευαισθητοποίησης/εκπαίδευσης για τους νέους, ένας κατάλογος ελέγχου γονέων/φροντιστών/εκπαιδευτικών/άλλων ενδιαφερομένων, o οποίο ς θα υποδεικνύει συμπεριφορές για τους νέους που μπορούν να διευκολύνουν την εγκληματικότητα στον κυβερνοχώρο. Θα αναπτυχθεί επίσης ένα ερωτηματολόγιο αυτοαξιολόγησης για τους οργανισμούς (SME), τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και άλλους που θα μπορούν να το χρησιμοποιήσουν για να ελέγξουν την τρωτότητά τους σε επιθέσεις στον κυβερνοχώρο.
  • Στήριξη της Ένωσης Ασφάλειας της ΕΕ με την ανάπτυξη πολιτικών απαντήσεων για τα κράτη μέλη προκειμένου να συμβάλουν στην εναρμόνιση αναφορικά με την αντιμετώπιση του εγκλήματος στον κυβερνοχώρο.
  • Διατήρηση των ευρωπαϊκών κοινωνικών αξιών, των θεμελιωδών δικαιωμάτων και της εφαρμοστέας νομοθεσίας στο πλαίσιο του προτεινόμενου έργου.

Συμπερασματικά, θα προσφέρει ευκαιρίες στις αρχές επιβολής του νόμου της ΕΕ να ανταλλάσσουν γνώσεις και εμπειρίες με σκοπό την προώθηση κοινών ευρωπαϊκών προσεγγίσεων και την ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ασφάλειας ως χώρου ελευθερίας, δικαιοσύνης, ασφάλειας και, κυρίως, ευκαιριών.

Επίσημη ιστοσελίδα του προγράμματος: https://ccdriver-h2020.com