Αρχική | Σύνδεσμοι | Χάρτης του site | Επικοινωνία | Διαύγεια
 
Hellenic Police
Ελληνική Αστυνομία Τύπος και Μ.Μ.Ε. Οδηγός του Πολίτη Στατιστικά Στοιχεία Θανόντες στο καθήκον Αστυνομικοί Αστυνομική Ακαδημία Κοινωνικές δράσεις Περιοδικό "Αστυνομική Ανασκόπηση" Υλικό Αρχείου


7SHIELD Μεγέθυνση κειμένου Σμίκρυνση κειμένου Εκτύπωση Ηλεκτρονική Διεύθυνση

Το πρόγραμμα 7SHIELD αποτελεί ένα έργο έρευνας και καινοτομίας, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ε.Ε και στοχεύει στην κατοχύρωση της ασφάλειας και της προστασίας των επίγειων εγκαταστάσεων των διαστημικών συστημάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μέσω της πρόληψης, της ανίχνευσης, της ανταπόκρισης και της μετρίασης των συνδυαζόμενων φυσικών απειλών και κυβερνοαπειλών, στις κρίσιμες αυτές υποδομές.

Σκοπός του προγράμματος είναι ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου, ευέλικτου και προσαρμόσιμου πλαισίου, το οποίο θα επιτρέπει την ανάπτυξη καινοτόμων υπηρεσιών, μέσω της χρήσης σύγχρονων τεχνολογιών, με στόχο την ενίσχυση της προστασίας και ασφάλειας των επίγειων εγκαταστάσεων των διαστημικών συστημάτων. Στο πρόγραμμα συμμετέχουν 22 οργανισμοί από 12 ευρωπαϊκές χώρες, ενώ η τελική πλατφόρμα θα αξιολογηθεί και θα παρουσιαστεί σε πέντε εγκαταστάσεις επίγειων τμημάτων διαστημικών συστημάτων στην Ιταλία, τη Φινλανδία, την Ισπανία, την Ελλάδα και το Βέλγιο.

Ο ρόλος της Ελληνικής Αστυνομίας, ως μέλος του προγράμματος, είναι η υποστήριξη της προετοιμασίας και του σχεδιασμού των πιλοτικών περιπτώσεων χρήσης, καθώς και η εφαρμογή και επίδειξή τους στο επαγγελματικό περιβάλλον.Επιπλέον, θα συμμετέχει στη διαμόρφωση των απαιτήσεων χρήστη και τον σχεδιασμό των περιπτώσεων χρήσης, παρέχοντας, σε συνεργασία με το ΚΕ.ΜΕ.Α, τις κατευθυντήριες οδηγίες συμμόρφωσης με το εθνικό και ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο, σχετικά με την ασφάλεια και την προστασία.Τέλος, η Ελληνική Αστυνομία θα συμβάλει στην εκπαίδευση των χρηστών, καθώς και στις διαδικασίες για την εκτίμηση, διάδοση και προβολή του έργου.

Επίσημη ιστοσελίδα του προγράμματος : https://www.7shield.eu/