Αρχική | Σύνδεσμοι | Χάρτης του site | Επικοινωνία | Διαύγεια
 
Hellenic Police
Ελληνική Αστυνομία Τύπος και Μ.Μ.Ε. Οδηγός του Πολίτη Στατιστικά Στοιχεία Θανόντες στο καθήκον Αστυνομικοί Αστυνομική Ακαδημία Κοινωνικές δράσεις Περιοδικό "Αστυνομική Ανασκόπηση" Υλικό Αρχείου


PREVENT - PRocurEments of innoVativE, advaNced systems to support security in public Transport Μεγέθυνση κειμένου Σμίκρυνση κειμένου Εκτύπωση Ηλεκτρονική Διεύθυνση

Το ερευνητικό έργο PREVENT εστιάζει στην πρόληψη των επιθέσεων κατά των δημόσιων συγκοινωνιών, επιτρέποντας την έγκαιρη ανίχνευση τρομοκρατών και δυνητικά επικίνδυνων αντικειμένων, τον εντοπισμό ανιχνευθέντων ατόμων ή καταστάσεων και συντονισμού της αντίδρασης των δυνάμεων ασφαλείας.

Το ερευνητικό έργο PREVENT εφαρμόζει μια προοδευτική και επαναληπτική διαδικασία για την παράδοση έξι (6) Κοινών Σεναρίων Ασφάλειας, στα οποία αποτυπώνονται απειλές και τρωτά σημεία.

Παρέχει επίσης μια ταξινόμηση αδυναμιών και απειλών που εφαρμόζεται άμεσα στον κόσμο των δημόσιων συγκοινωνιών. Για τα σενάρια αυτά, Το ερευνητικό έργο PREVENT αναλαμβάνει μια ανάλυση ελλείψεων (gap analysis) μεταξύ των διαθέσιμων λύσεων, των υφιστάμενων προτύπων, της τρέχουσας έρευνας και των προσδιορισμένων αναγκών, από την οποία επεξεργάζεται έναν πολυδιάστατο οδικό χάρτη για καινοτομίες και λύσεις.

Οι καινοτομίες με την υψηλότερη προτεραιότητα στον οδικό χάρτη επιλέγονται από τους επαγγελματίες και τους δημόσιους αγοραστές για να ορίσουν μια κοινή πρόκληση ως βάση για μια επόμενη προ-εμπορική προμήθεια, στο πλαίσιο της οποίας δημιουργείται η ομάδα των αγοραστών, επιλέγεται ο κύριος Αγοραστής και καταρτίζονται τα έγγραφα διαγωνισμού.

Στο ερευνητικό έργο PREVENT, συμμετέχουν από την έναρξή του, 22 Οργανισμοί από 10 Χώρες, Φορείς δημόσιας συγκοινωνίας, Σώματα Ασφαλείας (μεταξύ των οποίων και η Ελληνική Αστυνομία), δημόσιοι αγοραστές, δημοτικές αρχές, εκ των οποίων οι 12 είναι εταίροι της κοινοπραξίας και 10 μέλη της ομάδας παρατηρητών χρηστών PREVENT (User Observatory Group, UOG).

Επίσημη ιστοσελίδα: https://prevent.eng.it

(.pdf)