Αρχική | Σύνδεσμοι | Χάρτης του site | Επικοινωνία | Διαύγεια
 
Hellenic Police
Ελληνική Αστυνομία Τύπος και Μ.Μ.Ε. Οδηγός του Πολίτη Στατιστικά Στοιχεία Θανόντες στο καθήκον Αστυνομικοί Αστυνομική Ακαδημία Κοινωνικές δράσεις Περιοδικό "Αστυνομική Ανασκόπηση" Υλικό Αρχείου

MEDEA Μεγέθυνση κειμένου Σμίκρυνση κειμένου Εκτύπωση Ηλεκτρονική Διεύθυνση

Δράση Συντονισμού και Υποστήριξης Δικτύων επαγγελματιών για την Ασφάλεια της Μεσογείου και της Μαύρης Θάλασσας. Θέμα: SEC -21- GM -2016-2017

Το MEDEA είναι ένα Έργο συντονισμού και υποστήριξης που χρηματοδοτείται από την ΕΕ, το πεδίο εφαρμογής του οποίου είναι η δημιουργία και περαιτέρω ανάπτυξη ενός περιφερειακού δικτύου επαγγελματιών που σχετίζονται με την ασφάλεια στη Μεσόγειο και την περιοχή του Εύξεινου Πόντου.

Το MEDEA φιλοδοξεί να συμβάλει στη δημιουργία ασφαλέστερων κοινωνιών σε ολόκληρη την περιοχή της Μεσογείου και της Μαύρης Θάλασσας, χρησιμοποιώντας την έρευνα και την καινοτομία ως καταλύτη για την προώθηση της συνεργασίας μεταξύ επαγγελματιών από διάφορους τομείς και χώρες. Το έργο MEDEA , κατά τη διάρκεια των 60 μηνών εφαρμογής του στοχεύει στα κάτωθι:

  • Δημιουργία και λειτουργία του δικτύου MEDEA . Ένα πολυεπιστημονικό δίκτυο επαγγελματιών ασφαλείας, με ενεργούς συνδέσμους με τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και τους χρήστες / παρόχους καινοτομιών ασφαλείας σε όλες τις χώρες της Μεσογείου και της Μαύρης Θάλασσας, που εστιάζει στην προστασία των συνόρων και σε άλλες εργασίες που σχετίζονται με την ασφάλεια και τις καταστροφές. Όλα τα μέλη του MEDEA θα συμμετάσχουν σε δραστηριότητες για τη διατήρηση της βιωσιμότητας και της μακροζωίας του ακόμη και μετά το τέλος του έργου.
  • Εμπλοκή των συμμετεχόντων στην προληπτική διακυβέρνηση σχετικά με τις αναδυόμενες προκλήσεις ασφάλειας που θα αντιμετωπίσουν οι περιοχές της Μεσογείου και του Εύξεινου Πόντου τα επόμενα χρόνια (σήμερα έως +10 χρόνια), με βάση μια τριπλή δομή που αποτελεί τη ραχοκοκαλιά του έργου: i ) κατανόηση της μη ικανοποιητικής τρέχουσας κατάστασης, ii ) σχεδίαση του επιθυμητού μέλλοντος και iii ) καθορισμός μιας ανθεκτικής μεθόδου για την επίτευξη αυτού.
  • Άσκηση πίεσης για τη «συν-δημιουργία» τεχνολογιών ασφάλειας και δυνατοτήτων καινοτομίας, μεταξύ επαγγελματιών. Η αξιολόγησή τους και η ιεράρχηση θα βασίζονται σε ανάλυση πολλαπλών κριτηρίων (τεχνολογία, λειτουργικό, κόστος-όφελος κ.λπ.) και θα συνδέονται με την Ανθρώπινη Ανάπτυξη, τη χάραξη πολιτικής και τις οργανωτικές βελτιώσεις όσον αφορά τη διευκόλυνση της χρήσης τους από τους επαγγελματίες.
  • Καθιέρωση και ετήσια ενημέρωση της Μεσογειακής Ατζέντας Έρευνας και Καινοτομίας ( MSRIA ), η οποία προσδιορίζει τομείς όπου απαιτείται έρευνα στην ασφάλεια και άμυνα (συμπεριλαμβανομένων των ερευνητικών αναγκών που δεν καλύπτονται από ιδιωτική έρευνα) και θέσπιση συστάσεων για ευρωπαϊκές επενδύσεις σε τεχνολογίες ασφάλειας και άμυνας. Θα αποτελέσει την κοινή θέση των επαγγελματιών της Μεσογείου για μελλοντική πρόσκληση υποβολής προτάσεων από ευρωπαϊκούς και εθνικούς χρηματοδοτικούς μηχανισμούς.

SITE: https://www.medea-project.eu/