Αρχική | Σύνδεσμοι | Χάρτης του site | Επικοινωνία | Διαύγεια
 
Hellenic Police
Ελληνική Αστυνομία Τύπος και Μ.Μ.Ε. Οδηγός του Πολίτη Στατιστικά Στοιχεία Θανόντες στο καθήκον Αστυνομικοί Αστυνομική Ακαδημία Κοινωνικές δράσεις Περιοδικό "Αστυνομική Ανασκόπηση" Υλικό Αρχείου


TRESSPASS Μεγέθυνση κειμένου Σμίκρυνση κειμένου Εκτύπωση Ηλεκτρονική Διεύθυνση

TRESSPASS (robusT Risk basEd Screening and alert System for PASSengers and luggage)


Η διαχείριση των συνόρων με βάση τον κίνδυνο εστιάζει στη χρήση συνοριακών σημείων διέλευσης (BCP) ως μέτρου διαχείρισης κινδύνου με σκοπό την ενίσχυση της ασφάλειας συνοριακών ελέγχων και την υποστήριξη της εθνικής ασφάλειας. Ως εκ τούτου, η διαχείριση των συνόρων είναι ουσιαστικό στοιχείο σε μια εργαλειοθήκη για τον περιορισμό ενός ευρέος φάσματος κινδύνων. Οι προσεγγίσεις που βασίζονται στη διαχείριση κινδύνου χρησιμοποιούνται συνήθως για την επιλογή μέτρων που είναι πιο αναλογικά με την πραγματική απειλή: χαλαρή όποτε είναι αυτό δυνατόν, πιο αυστηρή όταν χρειάζεται. Αυτό συνεπάγεται ότι για άτομα και αγαθά που δεν αποτελούν σημαντική απειλή, οι έλεγχοι στα σημεία διέλευσης των συνόρων μπορεί να περιοριστούν. Αυτό θα πρέπει να οδηγήσει σε λιγότερες και μικρότερες διακοπές στη ροή ατόμων και αγαθών, καθώς και περισσότερη ελευθερία για τους επιβάτες, αυξάνοντας έτσι την αίσθηση εμπιστοσύνης μεταξύ του κοινού, δημοσίων υπαλλήλων, εμπορικών φορέων και ταξιδιωτών.

Το συνολικό πεδίο εφαρμογής του TRESSPASS είναι ο εκσυγχρονισμός του τρόπου διεξαγωγής των ελέγχων ασφαλείας στα συνοριακά σημεία διέλευσης (BCP). Ο παρωχημένος πλέον τρόπος κατά τον οποίο όλοι οι επιβάτες περνούσαν από τους ίδιους ελέγχους ασφαλείας φαίνεται να λειτουργούσε κατά το παρελθόν όταν η κίνηση ήταν χαμηλή. Ωστόσο, σήμερα με την συνεχώς αυξανόμενη κίνηση, αυτή η πρακτική φαίνεται να εξασθενεί. 

Το TRESSPASS εισάγει την ιδέα των ελέγχων ασφαλείας «βάσει κινδύνου» και προτείνει ένα αναλυτικό πλαίσιο για τη μοντελοποίηση του κινδύνου καθώς και μια συστηματική προσέγγιση ποσοτικοποίησης του κινδύνου, με βάση ένα σύνολο δεικτών που μπορούν να μετρηθούν με ακρίβεια και στις τέσσερις βαθμίδες της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης των Συνόρων. Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στη διατήρηση ενός επιπέδου αμοιβαίας εμπιστοσύνης μεταξύ της διαδικασίας ελέγχων και του ταξιδιώτη. Στο πλαίσιο αυτό θα πραγματοποιηθούν εκτεταμένες προσομοιώσεις για να δοκιμάσουν την προτεινόμενη προσέγγιση πριν από την εφαρμογή και αξιολόγηση της σε τρία διαφορετικά πιλοτικά σενάρια που καλύπτουν και τις τρείς μορφές συνοριακών ελέγχων: σε χερσαία, θαλάσσια και εναέρια συνοριακά σημεία.

Tο σύστημα στη συνέχεια προσαρμόζει τον αριθμό και τους τύπους ελέγχων ασφαλείας που απαιτούνται για κάθε ταξιδιώτη, με σκοπό την διατήρηση του επιθυμητού επίπεδου ασφαλείας και τη βελτιστοποίηση των ελέγχων.