Αρχική | Σύνδεσμοι | Χάρτης του site | Επικοινωνία | Διαύγεια
 
Hellenic Police
Ελληνική Αστυνομία Τύπος και Μ.Μ.Ε. Οδηγός του Πολίτη Στατιστικά Στοιχεία Θανόντες στο καθήκον Αστυνομικοί Αστυνομική Ακαδημία Κοινωνικές δράσεις Περιοδικό "Αστυνομική Ανασκόπηση" Υλικό Αρχείου


EFFECTOR Μεγέθυνση κειμένου Σμίκρυνση κειμένου Εκτύπωση Ηλεκτρονική Διεύθυνση

Ο πλήρης τίτλος του ερευνητικού έργου EFFECTOR είναι “An End to end Interoperability Framework For MaritimE Situational Awareness at StrategiC and TacTicalOpeRations”. Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα H2020 βάσει του GA αριθ. 883374 και κύριος συντονιστής αυτού είναι το Secrétariat général de lamer (SGMER) της Γαλλικής Δημοκρατίας

Το έργο “EFFECTOR” στοχεύει να ξεκλειδώσει τις πλήρεις δυνατότητες των συστημάτων θαλάσσιας επιτήρησης και της ανταλλαγής δεδομένων σε τακτικό και στρατηγικό επίπεδο, εισάγοντας εφαρμοσμένες λύσεις για ενισχυμένη συνοριακή και εξωτερική ασφάλεια, συμπεριλαμβανομένων :

  • της ανάπτυξης μιας πολυεπίπεδης πλατφόρμας δεδομένων που θα διευκολύνει την απρόσκοπτη ολοκλήρωση των συστημάτων θαλάσσιας επιτήρησης και τη διαλειτουργικότητα των πληροφοριακών συστημάτων σε τακτικό και στρατηγικό επίπεδο.
  • της ανταλλαγής μιας βελτιωμένης εικόνας επίγνωσης της κατάστασης σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο με το CISE και το EUROSUR,
  • της υιοθέτησης προτύπων διαλειτουργικότητας για την εκμετάλλευση πηγών δεδομένων και συστημάτων που χρησιμοποιούνται σήμερα στο θαλάσσιο περιβάλλον
  • της επίδειξης νέων εννοιών και εργαλείων για την εξαγωγή γνώσεων, σύντηξη δεδομένων, αναλυτικά στοιχεία και ομόσπονδα ερωτήματα που μπορούν να κλιμακωθούν από τοπικό σε περιφερειακό και μέχρι εθνικό και διεθνικό επίπεδο.

Η λύση EFFECTOR θα δοκιμαστεί, θα επικυρωθεί και θα αποδειχθεί σε πραγματικά επιχειρησιακά σενάρια μαζί με θαλάσσιες αρχές, τελικούς χρήστες και επαγγελματίες στη Γαλλία, την Πορτογαλία και την Ελλάδα.

Επίσημη ιστοσελίδα του Προγράμματος: https://www.effector-project.eu  

Λογαριασμός Twitter : https://twitter.com/effector_h2020

Λογαριασμός LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/effector-h2020-project