Αρχική | Σύνδεσμοι | Χάρτης του site | Επικοινωνία | Διαύγεια
 
Ελληνική Αστυνομία Τύπος και Μ.Μ.Ε. Οδηγός του Πολίτη Στατιστικά Στοιχεία Πεσόντες στο καθήκον Αστυνομικοί Αστυνομική Ακαδημία Κοινωνικές δράσεις Περιοδικό "Αστυνομική Ανασκόπηση" Υλικό Αρχείου

12-10-2014: Προσωρινοί πίνακες μοριοδότησης, κατά σειρά επιτυχίας, ψυχολόγων, κοινωνικών λειτουργών και μεταφραστών διερμηνέων για την κάλυψη των αναγκών της Δ/νσης Δίωξης Παράνομης Μετανάστευσης /Α.Ε.Α. Μεγέθυνση κειμένου Σμίκρυνση κειμένου Εκτύπωση Ηλεκτρονική Διεύθυνση

ΣΧΕΤ: Η υπ’αριθμ. 6481/3/237-ή από 07-06-2014 ανακοίνωση του κ. Αρχηγού ΕΛ.ΑΣ.

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ανωτέρω σχετική, καταρτίσθηκαν οι κατωτέρω προσωρινοί πίνακες μοριοδότησης υποψηφίων ψυχολόγων, κοινωνικών λειτουργών και μεταφραστών - διερμηνέων για σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου, για την κάλυψη των αναγκών της Δ/νσης Δίωξης Παράνομης Μετανάστευσης /Α.Ε.Α , από την Επιτροπή που συστάθηκε για το σκοπό αυτό, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Πληροφορικής του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας.

Οι υποψήφιοι που περιλαμβάνονται στους κατωτέρω Πίνακες, δύνανται να υποβάλουν ένσταση ενώπιον της Επιτροπής για τη μοριοδότηση με έγγραφό τους προς την Πενταμελή Επιτροπή Αξιολόγησης Υποψηφίων μέσω τηλεομοιοτυπίας (φαξ) στην Δ/νση Πολιτικού Προσωπικού/Α.Ε.Α. στον αριθμό 210 6991716 μέχρι και την Τετάρτη, 15-10-2014.

Μετά την εξέταση των ενστάσεων, θα καταρτισθούν οι οριστικοί πίνακες μοριοδότησης υποψηφίων ψυχολόγων, κοινωνικών λειτουργών και μεταφραστών - διερμηνέων, οι οποίοι θα αναρτηθούν στον ίδιο ιστότοπο.

Επιπρόσθετα, σας γνωρίζουμε ότι ο ακριβής αριθμός μεταφραστών-διερμηνέων ανά γλώσσα και διάλεκτο που απαιτούνται για την κάλυψη των αναγκών της Διεύθυνσης Δίωξης Παράνομης Μετανάστευσης/ΑΕΑ και λαμβάνονται από τους αντίστοιχους Πίνακες, έχει ως εξής: Αραβική: 30, Φαρσί: 12,  Παστού: 10, Ουρντού:12, Νταρί: 12, Μπεγκάλι: 8, Χίντι: 8,  Μπατζαμί: 8.

Σε περίπτωση που οι επιτυχόντες του σχετικού Πίνακα σε ορισμένη γλώσσα και διάλεκτο, δεν επαρκούν για την κάλυψη των ως άνω θέσεων, ο αριθμός τους δύναται να συμπληρωθεί από τους επιτυχόντες του Πίνακα σε άλλη γλώσσα και διάλεκτο και μέχρι τη συμπλήρωση του συνολικού αριθμού των 100 μεταφραστών-διερμηνέων που προβλέπεται στην ως άνω σχετική Ανακοίνωση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας.


- Διαβιβαστικό

- Πίνακας μη προσελθέντων - μη ικανών υποψηφίων:

- Προσωρινοί πίνακες μοριοδότησης υποψηφίων: