Αρχική | Σύνδεσμοι | Χάρτης του site | Επικοινωνία | Διαύγεια
 
Hellenic Police
Ελληνική Αστυνομία Τύπος και Μ.Μ.Ε. Οδηγός του Πολίτη Στατιστικά Στοιχεία Θανόντες στο καθήκον Αστυνομικοί Αστυνομική Ακαδημία Κοινωνικές δράσεις Περιοδικό "Αστυνομική Ανασκόπηση" Υλικό Αρχείου

28-05-2021: Ανακοίνωση του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, αναφορικά με τους κυρωμένους πίνακες των υποψηφίων ιδιωτών για τις ανάγκες ασφάλειας ή φρούρησης των εγκαταστάσεων ή χώρων καθώς και για τη συνοδεία χρηματαποστολών της Τράπεζας της Ελλάδος Μεγέθυνση κειμένου Σμίκρυνση κειμένου Εκτύπωση Ηλεκτρονική Διεύθυνση

ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Αθήνα, 28 Μαΐου 2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αναρτώνται οι κυρωμένοι από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη πίνακες των υποψηφίων για την πρόσληψη ιδιωτών για τις ανάγκες ασφάλειας ή φρούρησης εγκαταστάσεων ή χώρων, καθώς και για τη συνοδεία χρηματαποστολών της Τράπεζας της Ελλάδος, ως εξής:

Κατά των ανωτέρω πινάκων επιτρέπεται, βάσει του άρθρου 2 παράγραφος 5 του ν.4765/2021 (Α’ 6), η άσκηση ένστασης ενώπιον του Α.Σ.Ε.Π. μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών, που αρχίζει από την επομένη της ανάρτησής τους στον διαδικτυακό ιστότοπο της Ελληνικής Αστυνομίας, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: www.hellenicpolice.gr ή www.astynomia.gr . Η ένσταση, ασκείται με κατάθεσή της στο Α.Σ.Ε.Π. ή με αποστολή συστημένης επιστολής απευθείας στο Α.Σ.Ε.Π. στην ακόλουθη διεύθυνση:

Α.Σ.Ε.Π.
Ένσταση για τον Διαγωνισμό πρόσληψης
Προσωπικού Ασφαλείας της Τράπεζας της Ελλάδος Τ.Θ. 14 308
Αθήνα Τ.Κ. 11 510

Στην ένσταση επισυνάπτεται και παράβολο είκοσι (20) ευρώ που έχει ήδη εξοφληθεί, άλλως η ένσταση δεν εξετάζεται.

Το Α.Σ.Ε.Π. εξετάζει τις υποβληθείσες ενστάσεις, αποφαίνεται επ’ αυτών και ενημερώνεται ο/η ενιστάμενος/η.

Σας ενημερώνουμε για την εκ νέου ανάρτηση του πίνακα "πίνακας με σειρά επιτυχίας, ανά κατηγορία, περιοχή προτίμησης, κατά κριτήριο και με συνολική βαθμολογία μορίων των υποψηφίων"