Αρχική | Σύνδεσμοι | Χάρτης του site | Επικοινωνία | Διαύγεια
 
Ελληνική Αστυνομία Τύπος και Μ.Μ.Ε. Οδηγός του Πολίτη Στατιστικά Στοιχεία Πεσόντες στο καθήκον Αστυνομικοί Αστυνομική Ακαδημία Κοινωνικές δράσεις Περιοδικό "Αστυνομική Ανασκόπηση" Υλικό Αρχείου

Τηλεφωνικές συνδέσεις Τμημάτων ΤΕΑΠΑΣΑ Μεγέθυνση κειμένου Σμίκρυνση κειμένου Εκτύπωση Ηλεκτρονική Διεύθυνση
Website: www.teapasa.gr
 
ΤΜΗΜΑ-ΤΟΜΕΑΣΤΗΛΕΦΩΝΟΦΑΞ
Τηλεφωνικό Κέντρο2105276700

Πρόεδρος Δ.Σ.2105276980

Γραμματέας Δ.Σ.2103238195
Αυτ. Γραφ. Γραμ. Υποστήριξης Δ.Σ.21052767112105276719

Γραφείο Νομικού Συμβούλου2105276714

Αυτοτελές Τμήμα Πληροφορικής - Προϊστάμενος2105276930

Δ/ντης Διοικητικού - Οικονομικού2105276780

Τμήμα Ανθρωπίνου Δυναμικού - Προϊστάμενος2105276790
Τμήμα Ανθρωπίνου Δυναμικού21052767922105202761
2105276793
2105276794

Τμήμα Οικονομική Διαχείρισης21052769412105247021

Τμήμα Προμηθ. Κινητής & Ακίνητης Περιουσίας - Προϊστάμενος21052767712105276779
Τμήμα Προμηθ. Κινητής & Ακίνητης Περιουσίας2105276772

Αλληλογραφία - Πρωτόκολλο2105276971
2105276973

Δ/ντης Ασφάλισης Παροχών2105276720

Τμήμα Ασφάλισης Εσόδων - Προϊστάμενος2105276761
Τμήμα Ασφάλισης Εσόδων2105276764

Α΄ Τμήμα Παροχών - Προϊστάμενος2105276850
Παροχές Τ.Π.Α.Σ. (πρώην Τ.Α.Α.Σ.)2105276861
Παροχές Τ.Π.Υ.Α.Π. (πρώην Ε.Τ.Υ.Α.Π.)21052768522105276849

Β΄ Τμήμα Παροχών - Προϊστάμενος2105276820
Παροχές Τ.Ε.Α.Ε.Χ. (πρώην Ε.Τ.Ε.Χ.)21052768312105276839
2105276832
2105276833
Παροχές Τ.Ε.Α.Υ.Α.Π. (πρώην Τ.Α.Υ.Α.Π.)21052768122105276819
2105276813
2105276814

Γ΄ Τμήμα Παροχών - Προϊστάμενος2105276871
Παροχές Τ.Π.Υ.Π.Σ. (πρώην Ε.Τ.Υ.Π.Σ.)2105276872
2105276873
Παροχές Τ.Ε.Α.Υ.Π.Σ. (πρώην Τ.Α.Υ.Π.Σ.)2105276881
2105276882

Τμήμα Συμπληρωματικών Παροχών Υγείας - Προϊστάμενος (πρώην Κ.Υ.Υ.Α.Π.)2105276890
Εκκαθαριστές Δαπανών21052769132105276899
2105276914
Ταμείο2105276910
Γραφείο Ελέγχου Βιβλιαρίων Πειραιά2104124724
Γραφείο Ελέγχου Βιβλιαρίων Αθήνας (Κ.Ι.Α.)2103482419
Παράρτημα Κ.Υ.Υ.Α.Π. Πάτρας2610621480
Παράρτημα Κ.Υ.Υ.Α.Π. Κέρκυρας2661043933

Τμήμα Λογιστηρίου - Προϊστάμενος2105276950
Λογιστήριο Τ.Ε.Α.Ε.Χ. (πρώην Ε.Τ.Ε.Χ.)2105276953
Λογιστήριο Τ.Ε.Α.Υ.Α.Π. (πρώην Τ.Α.Υ.Α.Π.)2105276951
Λογιστήριο Τ.Π.Α.Σ. (πρώην Τ.Α.Α.Σ.)2105276956
Λογιστήριο Τ.Π.Υ.Α.Π. (πρώην Ε.Τ.Υ.Α.Π.)2105276952
Λογιστήριο Τ.Ε.Α.Υ.Π.Σ. (πρώην Τ.Α.Υ.Π.Σ.)2105276963
Λογιστήριο Τ.Π.Υ.Π.Σ. (πρώην Ε.Τ.Υ.Π.Σ.)2105276964
Λογιστήριο Κ.Υ.Υ.Α.Π.2105276892
2105276893

Αυτοτελές Γραφείο Ενσήμου - Προϊστάμενος21052769002103310991
Ελεγκτής Ιατρός2105276972
Φρουρά Κτιρίου2105276954